ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตคุณภาพการสีและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ของเมล็ดข้าวในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา
ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตคุณภาพการสีและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ของเมล็ดข้าวในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา
ชื่อเรื่อง :
ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตคุณภาพการสีและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ของเมล็ดข้าวในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กมลทิพย์ เรารัตน์
ผู้แต่งร่วม :
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กมลทิพย์ เรารัตน์. 2551. ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตคุณภาพการสีและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ของเมล็ดข้าวในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

กมลทิพย์ เรารัตน์. (2551) ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตคุณภาพการสีและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ของเมล็ดข้าวในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

กมลทิพย์ เรารัตน์. ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตคุณภาพการสีและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ของเมล็ดข้าวในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

กมลทิพย์ เรารัตน์. (2551) ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตคุณภาพการสีและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ของเมล็ดข้าวในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0