การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรจากขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร และว่านน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรจากขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร และว่านน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรจากขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร และว่านน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มยุรา สุนย์วีระ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

มยุรา สุนย์วีระ. 2551. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรจากขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร และว่านน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2008.20

มยุรา สุนย์วีระ. (2551) การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรจากขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร และว่านน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2008.20

มยุรา สุนย์วีระ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรจากขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร และว่านน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2008.20

มยุรา สุนย์วีระ. (2551) การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรจากขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร และว่านน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2008.20

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0