การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ.1991
การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ.1991
ชื่อเรื่อง :
การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ.1991
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุดม เกิดพิบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
โกสุมภ์ สายจันทร์

อุดม เกิดพิบูลย์,โกสุมภ์ สายจันทร์. 2551. การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ.1991. เชียงใหม่:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อุดม เกิดพิบูลย์,โกสุมภ์ สายจันทร์. (2551) การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ.1991. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

อุดม เกิดพิบูลย์,โกสุมภ์ สายจันทร์. การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ.1991. เชียงใหม่:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.

อุดม เกิดพิบูลย์,โกสุมภ์ สายจันทร์. (2551) การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ.1991. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รายงานการสำรวจปริมาณการขนส่งทางถนนภายในโซน
กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก