ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวล ต่อไพโรไลซีสและการเผาไหม้
ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวล ต่อไพโรไลซีสและการเผาไหม้
ชื่อเรื่อง :
ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวล ต่อไพโรไลซีสและการเผาไหม้
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นฤมล ชูบัวทอง
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

นฤมล ชูบัวทอง. 2550. ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวล ต่อไพโรไลซีสและการเผาไหม้. สาขาวิชาเคมีเทคนิค, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.704

นฤมล ชูบัวทอง. (2550) ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวล ต่อไพโรไลซีสและการเผาไหม้ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.704

นฤมล ชูบัวทอง. ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวล ต่อไพโรไลซีสและการเผาไหม้. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.704

นฤมล ชูบัวทอง. (2550) ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวล ต่อไพโรไลซีสและการเผาไหม้ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.704

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0