บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน
บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. 2551. บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา;

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2551) บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551. Print.

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2551) บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
คู่มือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเนินเขา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง