การวัดประสิทธิผลของการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์คำสั่งไทยในการเรียนการสอน
การวัดประสิทธิผลของการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์คำสั่งไทยในการเรียนการสอน
ชื่อเรื่อง :
การวัดประสิทธิผลของการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์คำสั่งไทยในการเรียนการสอน
ปี :
2530
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ขจรศักดิ์ คันธพนิต
ผู้แต่งร่วม :
ชาญศักดิ์ สุวรรณกุล

ขจรศักดิ์ คันธพนิต,ชาญศักดิ์ สุวรรณกุล. 2530. การวัดประสิทธิผลของการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์คำสั่งไทยในการเรียนการสอน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ขจรศักดิ์ คันธพนิต,ชาญศักดิ์ สุวรรณกุล. (2530) การวัดประสิทธิผลของการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์คำสั่งไทยในการเรียนการสอน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ขจรศักดิ์ คันธพนิต,ชาญศักดิ์ สุวรรณกุล. การวัดประสิทธิผลของการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์คำสั่งไทยในการเรียนการสอน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530. Print.

ขจรศักดิ์ คันธพนิต,ชาญศักดิ์ สุวรรณกุล. (2530) การวัดประสิทธิผลของการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์คำสั่งไทยในการเรียนการสอน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0