การประเมินวัฏจักรชีวิตและต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้า จากแก๊สซิฟิเคชั่นของไม้โตเร็ว
การประเมินวัฏจักรชีวิตและต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้า จากแก๊สซิฟิเคชั่นของไม้โตเร็ว
ชื่อเรื่อง :
การประเมินวัฏจักรชีวิตและต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้า จากแก๊สซิฟิเคชั่นของไม้โตเร็ว
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชนาภา วรรณศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

ชนาภา วรรณศรี. 2551. การประเมินวัฏจักรชีวิตและต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้า จากแก๊สซิฟิเคชั่นของไม้โตเร็ว. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ชนาภา วรรณศรี. (2551) การประเมินวัฏจักรชีวิตและต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้า จากแก๊สซิฟิเคชั่นของไม้โตเร็ว . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ชนาภา วรรณศรี. การประเมินวัฏจักรชีวิตและต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้า จากแก๊สซิฟิเคชั่นของไม้โตเร็ว. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

ชนาภา วรรณศรี. (2551) การประเมินวัฏจักรชีวิตและต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้า จากแก๊สซิฟิเคชั่นของไม้โตเร็ว . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 64
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 25
วิชาการ :
 39
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0