ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อลักษณะของถั่วงอก
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อลักษณะของถั่วงอก
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อลักษณะของถั่วงอก
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เสาวนีย์ มีทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

เสาวนีย์ มีทรัพย์. 2551. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อลักษณะของถั่วงอก. สาขาวิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.894

เสาวนีย์ มีทรัพย์. (2551) ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อลักษณะของถั่วงอก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.894

เสาวนีย์ มีทรัพย์. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อลักษณะของถั่วงอก. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.894

เสาวนีย์ มีทรัพย์. (2551) ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อลักษณะของถั่วงอก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.894

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0