ผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการเติบโตของ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis
ผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการเติบโตของ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการเติบโตของ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปาริชาติ ผลานิสงค์
ผู้แต่งร่วม :
-

ปาริชาติ ผลานิสงค์. 2551. ผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการเติบโตของ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis. สาขาวิชาชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ปาริชาติ ผลานิสงค์. (2551) ผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการเติบโตของ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ปาริชาติ ผลานิสงค์. ผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการเติบโตของ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

ปาริชาติ ผลานิสงค์. (2551) ผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการเติบโตของ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.