การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน
การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
ผู้แต่งร่วม :
-

ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์. 2551. การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์. (2551) การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์. การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์. (2551) การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 25
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 18
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0