ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ต่อสารแอนติออกซิแดนต์ของผลหม่อนในน้ำเชื่อม ในบรรจุภัณฑ์ทนร้อนชนิดอ่อนตัว
ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ต่อสารแอนติออกซิแดนต์ของผลหม่อนในน้ำเชื่อม ในบรรจุภัณฑ์ทนร้อนชนิดอ่อนตัว
ชื่อเรื่อง :
ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ต่อสารแอนติออกซิแดนต์ของผลหม่อนในน้ำเชื่อม ในบรรจุภัณฑ์ทนร้อนชนิดอ่อนตัว
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สงกรานต์ เรือนคำ
ผู้แต่งร่วม :
สมชาย จอมดวง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สงกรานต์ เรือนคำ. 2551. ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ต่อสารแอนติออกซิแดนต์ของผลหม่อนในน้ำเชื่อม ในบรรจุภัณฑ์ทนร้อนชนิดอ่อนตัว. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สงกรานต์ เรือนคำ. (2551) ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ต่อสารแอนติออกซิแดนต์ของผลหม่อนในน้ำเชื่อม ในบรรจุภัณฑ์ทนร้อนชนิดอ่อนตัว . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

สงกรานต์ เรือนคำ. ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ต่อสารแอนติออกซิแดนต์ของผลหม่อนในน้ำเชื่อม ในบรรจุภัณฑ์ทนร้อนชนิดอ่อนตัว. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

สงกรานต์ เรือนคำ. (2551) ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ต่อสารแอนติออกซิแดนต์ของผลหม่อนในน้ำเชื่อม ในบรรจุภัณฑ์ทนร้อนชนิดอ่อนตัว . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.