การพัฒนาเทคนิคอองเฟอราจ เพื่อการสกัดน้ำมันหอมคุณภาพสูงจากดอกจำปี
การพัฒนาเทคนิคอองเฟอราจ เพื่อการสกัดน้ำมันหอมคุณภาพสูงจากดอกจำปี
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเทคนิคอองเฟอราจ เพื่อการสกัดน้ำมันหอมคุณภาพสูงจากดอกจำปี
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรฤทัย เป็นสุข
ผู้แต่งร่วม :
-

วรฤทัย เป็นสุข. 2550. การพัฒนาเทคนิคอองเฟอราจ เพื่อการสกัดน้ำมันหอมคุณภาพสูงจากดอกจำปี. สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วรฤทัย เป็นสุข. (2550) การพัฒนาเทคนิคอองเฟอราจ เพื่อการสกัดน้ำมันหอมคุณภาพสูงจากดอกจำปี . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

วรฤทัย เป็นสุข. การพัฒนาเทคนิคอองเฟอราจ เพื่อการสกัดน้ำมันหอมคุณภาพสูงจากดอกจำปี. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.

วรฤทัย เป็นสุข. (2550) การพัฒนาเทคนิคอองเฟอราจ เพื่อการสกัดน้ำมันหอมคุณภาพสูงจากดอกจำปี . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0