โรคฟันผุ ภาวะน้ำหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กก่อนวัยเรียน ในตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โรคฟันผุ ภาวะน้ำหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กก่อนวัยเรียน ในตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
โรคฟันผุ ภาวะน้ำหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กก่อนวัยเรียน ในตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤษณา เมืองมูล
ผู้แต่งร่วม :
เฉลิมพงษ์ ชิตไทสง
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กฤษณา เมืองมูล. 2551. โรคฟันผุ ภาวะน้ำหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กก่อนวัยเรียน ในตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.719

กฤษณา เมืองมูล. (2551) โรคฟันผุ ภาวะน้ำหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กก่อนวัยเรียน ในตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.719

กฤษณา เมืองมูล. โรคฟันผุ ภาวะน้ำหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กก่อนวัยเรียน ในตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.719

กฤษณา เมืองมูล. (2551) โรคฟันผุ ภาวะน้ำหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กก่อนวัยเรียน ในตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.719

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 29
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 18
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
สารเคลือบร่องฟันในงานทันตกรรมป้องกัน
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย