การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 เพื่อคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรีย ที่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผิวลำไส้และยับยั้งเชื้อก่อโรค
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 เพื่อคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรีย ที่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผิวลำไส้และยับยั้งเชื้อก่อโรค
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 เพื่อคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรีย ที่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผิวลำไส้และยับยั้งเชื้อก่อโรค
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มงคล ถิรบุญยานนท์
ผู้แต่งร่วม :
ปิยะนุช เนียมทรัพย์
รหัสดีโอไอ :

มงคล ถิรบุญยานนท์,ปิยะนุช เนียมทรัพย์. 2550. การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 เพื่อคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรีย ที่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผิวลำไส้และยับยั้งเชื้อก่อโรค. เชียงใหม่:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.11

มงคล ถิรบุญยานนท์,ปิยะนุช เนียมทรัพย์. (2550) การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 เพื่อคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรีย ที่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผิวลำไส้และยับยั้งเชื้อก่อโรค. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.11

มงคล ถิรบุญยานนท์,ปิยะนุช เนียมทรัพย์. การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 เพื่อคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรีย ที่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผิวลำไส้และยับยั้งเชื้อก่อโรค. เชียงใหม่:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.11

มงคล ถิรบุญยานนท์,ปิยะนุช เนียมทรัพย์. (2550) การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 เพื่อคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรีย ที่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผิวลำไส้และยับยั้งเชื้อก่อโรค. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.11

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1