การพัฒนาสารสกัดจากดอกอัญชัน ในรูปผงพ่นแห้ง
การพัฒนาสารสกัดจากดอกอัญชัน ในรูปผงพ่นแห้ง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสารสกัดจากดอกอัญชัน ในรูปผงพ่นแห้ง
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
ผู้แต่งร่วม :
ธีรวุฒิ มโนไพบูลย์
รหัสดีโอไอ :

พิมพร ลีลาพรพิสิฐ,ธีรวุฒิ มโนไพบูลย์. 2551. การพัฒนาสารสกัดจากดอกอัญชัน ในรูปผงพ่นแห้ง. เชียงใหม่:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.209

พิมพร ลีลาพรพิสิฐ,ธีรวุฒิ มโนไพบูลย์. (2551) การพัฒนาสารสกัดจากดอกอัญชัน ในรูปผงพ่นแห้ง. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.209

พิมพร ลีลาพรพิสิฐ,ธีรวุฒิ มโนไพบูลย์. การพัฒนาสารสกัดจากดอกอัญชัน ในรูปผงพ่นแห้ง. เชียงใหม่:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.209

พิมพร ลีลาพรพิสิฐ,ธีรวุฒิ มโนไพบูลย์. (2551) การพัฒนาสารสกัดจากดอกอัญชัน ในรูปผงพ่นแห้ง. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.209

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1