การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด
การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มนฤดี สุขมา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

มนฤดี สุขมา,มนฤดี สุขมา..[และคนอื่นๆ]. 2549. การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด. กรุงเทพฯ:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.2

มนฤดี สุขมา,มนฤดี สุขมา..[และคนอื่นๆ]. (2549) การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.2

มนฤดี สุขมา,มนฤดี สุขมา..[และคนอื่นๆ]. การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด. กรุงเทพฯ:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.2

มนฤดี สุขมา,มนฤดี สุขมา..[และคนอื่นๆ]. (2549) การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.2

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 29
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 18
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0