การวิเคราะห์พลศาสตร์ของอาคารสูงภายใต้แรงลม
การวิเคราะห์พลศาสตร์ของอาคารสูงภายใต้แรงลม
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์พลศาสตร์ของอาคารสูงภายใต้แรงลม
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิศิษย์ เพชรภูวดี
ผู้แต่งร่วม :
-

วิศิษย์ เพชรภูวดี. 2531. การวิเคราะห์พลศาสตร์ของอาคารสูงภายใต้แรงลม. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วิศิษย์ เพชรภูวดี. (2531) การวิเคราะห์พลศาสตร์ของอาคารสูงภายใต้แรงลม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วิศิษย์ เพชรภูวดี. การวิเคราะห์พลศาสตร์ของอาคารสูงภายใต้แรงลม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

วิศิษย์ เพชรภูวดี. (2531) การวิเคราะห์พลศาสตร์ของอาคารสูงภายใต้แรงลม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0