การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกรียงไกร วงศ์คีนี
ผู้แต่งร่วม :
ปวีณา น้อยทัพ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เกรียงไกร วงศ์คีนี. 2552. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด. , มหาวิทยาลัยนเรศวร;

เกรียงไกร วงศ์คีนี. (2552) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เกรียงไกร วงศ์คีนี. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.

เกรียงไกร วงศ์คีนี. (2552) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 630
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 570
วิชาการ :
 30
สังคม/ชุมชน :
 33
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0