การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง
การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง
ชื่อเรื่อง :
การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธัญวิภา วีคำชัย
ผู้แต่งร่วม :
ภูษณิศา เดชเถกิง
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธัญวิภา วีคำชัย. 2552. การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.70

ธัญวิภา วีคำชัย. (2552) การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.70

ธัญวิภา วีคำชัย. การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.70

ธัญวิภา วีคำชัย. (2552) การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.70

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 73
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 18
วิชาการ :
 44
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 11