ปาล์มน้ำมันกับปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่
ปาล์มน้ำมันกับปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่
ชื่อเรื่อง :
ปาล์มน้ำมันกับปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่
ปี :
2533
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กนก ยะสารวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-

กนก ยะสารวรรณ. 2533. ปาล์มน้ำมันกับปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กนก ยะสารวรรณ. (2533) ปาล์มน้ำมันกับปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กนก ยะสารวรรณ. ปาล์มน้ำมันกับปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2533. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กนก ยะสารวรรณ. (2533) ปาล์มน้ำมันกับปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0