การโคลนยีนอัลฟาอะไมเลสจาก Bacillus amyloliquifaciens
การโคลนยีนอัลฟาอะไมเลสจาก Bacillus amyloliquifaciens
ชื่อเรื่อง :
การโคลนยีนอัลฟาอะไมเลสจาก Bacillus amyloliquifaciens
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศศิธร บรรเจิดกิจ
ผู้แต่งร่วม :
-

ศศิธร บรรเจิดกิจ. 2533. การโคลนยีนอัลฟาอะไมเลสจาก Bacillus amyloliquifaciens. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ศศิธร บรรเจิดกิจ. (2533) การโคลนยีนอัลฟาอะไมเลสจาก Bacillus amyloliquifaciens (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ศศิธร บรรเจิดกิจ. การโคลนยีนอัลฟาอะไมเลสจาก Bacillus amyloliquifaciens. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533.

ศศิธร บรรเจิดกิจ. (2533) การโคลนยีนอัลฟาอะไมเลสจาก Bacillus amyloliquifaciens (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0