การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของกรมการเงินกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของกรมการเงินกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อเรื่อง :
การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของกรมการเงินกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
หัสดี วัฒนา
ผู้แต่งร่วม :
เรณู คุปตัษเฐียร
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

หัสดี วัฒนา. 2551. การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของกรมการเงินกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2008.43

หัสดี วัฒนา. (2551) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของกรมการเงินกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2008.43

หัสดี วัฒนา. การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของกรมการเงินกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2008.43

หัสดี วัฒนา. (2551) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของกรมการเงินกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2008.43

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 19
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0