ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่อง :
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทัศณีวรรณ บัวสิม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทัศณีวรรณ บัวสิม. 2548. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2005.112

ทัศณีวรรณ บัวสิม. (2548) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2005.112

ทัศณีวรรณ บัวสิม. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2005.112

ทัศณีวรรณ บัวสิม. (2548) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2005.112

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0