การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง
การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
ผู้แต่งร่วม :
-

ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร,ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร..[และคนอื่นๆ]. 2550. การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร,ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร..[และคนอื่นๆ]. (2550) การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร,ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร,ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร..[และคนอื่นๆ]. (2550) การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 40
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 24
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0