อิทธิพลของระดับของหญ้าแพงโกล่าแห้งและกระถินสับแห้ง ที่ใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสำเร็จในโคให้นม
อิทธิพลของระดับของหญ้าแพงโกล่าแห้งและกระถินสับแห้ง ที่ใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสำเร็จในโคให้นม
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของระดับของหญ้าแพงโกล่าแห้งและกระถินสับแห้ง ที่ใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสำเร็จในโคให้นม
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นริศรา เหล็งหวาน
ผู้แต่งร่วม :
ฉลอง วชิราภากร
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นริศรา เหล็งหวาน. 2551. อิทธิพลของระดับของหญ้าแพงโกล่าแห้งและกระถินสับแห้ง ที่ใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสำเร็จในโคให้นม. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2008.366

นริศรา เหล็งหวาน. (2551) อิทธิพลของระดับของหญ้าแพงโกล่าแห้งและกระถินสับแห้ง ที่ใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสำเร็จในโคให้นม . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2008.366

นริศรา เหล็งหวาน. อิทธิพลของระดับของหญ้าแพงโกล่าแห้งและกระถินสับแห้ง ที่ใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสำเร็จในโคให้นม. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2008.366

นริศรา เหล็งหวาน. (2551) อิทธิพลของระดับของหญ้าแพงโกล่าแห้งและกระถินสับแห้ง ที่ใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสำเร็จในโคให้นม . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2008.366