สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ
สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ
ชื่อเรื่อง :
สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุสัณหา ยิ้มแย้ม
ผู้แต่งร่วม :
สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์

สุสัณหา ยิ้มแย้ม. 2552. สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ. เชียงใหม่:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุสัณหา ยิ้มแย้ม. (2552) สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุสัณหา ยิ้มแย้ม. สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ. เชียงใหม่:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุสัณหา ยิ้มแย้ม. (2552) สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=