การสื่อสารด้านสุขภาพ สำหรับสตรีในสถานประกอบการ
การสื่อสารด้านสุขภาพ สำหรับสตรีในสถานประกอบการ
ชื่อเรื่อง :
การสื่อสารด้านสุขภาพ สำหรับสตรีในสถานประกอบการ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
-

จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์. 2552. การสื่อสารด้านสุขภาพ สำหรับสตรีในสถานประกอบการ. เชียงใหม่:คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์. (2552) การสื่อสารด้านสุขภาพ สำหรับสตรีในสถานประกอบการ. คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์. การสื่อสารด้านสุขภาพ สำหรับสตรีในสถานประกอบการ. เชียงใหม่:คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.

จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์. (2552) การสื่อสารด้านสุขภาพ สำหรับสตรีในสถานประกอบการ. คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0