ความเสียหายเชิงกล ในการขนส่งมังคุดด้วยรถกระบะขนาด 1 ตัน ในจังหวัดชุมพร
ความเสียหายเชิงกล ในการขนส่งมังคุดด้วยรถกระบะขนาด 1 ตัน ในจังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่อง :
ความเสียหายเชิงกล ในการขนส่งมังคุดด้วยรถกระบะขนาด 1 ตัน ในจังหวัดชุมพร
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทรงธรรม ไชยพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ทรงธรรม ไชยพงษ์. 2552. ความเสียหายเชิงกล ในการขนส่งมังคุดด้วยรถกระบะขนาด 1 ตัน ในจังหวัดชุมพร. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.132

ทรงธรรม ไชยพงษ์. (2552) ความเสียหายเชิงกล ในการขนส่งมังคุดด้วยรถกระบะขนาด 1 ตัน ในจังหวัดชุมพร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.132

ทรงธรรม ไชยพงษ์. ความเสียหายเชิงกล ในการขนส่งมังคุดด้วยรถกระบะขนาด 1 ตัน ในจังหวัดชุมพร. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.132

ทรงธรรม ไชยพงษ์. (2552) ความเสียหายเชิงกล ในการขนส่งมังคุดด้วยรถกระบะขนาด 1 ตัน ในจังหวัดชุมพร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.132

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0