สารเคมีที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากฟองน้ำทะเล Ciocalapata sp. และ Halichondria sp.
สารเคมีที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากฟองน้ำทะเล Ciocalapata sp. และ Halichondria sp.
ชื่อเรื่อง :
สารเคมีที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากฟองน้ำทะเล Ciocalapata sp. และ Halichondria sp.
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล
ผู้แต่งร่วม :
คณิต สุวรรณบริรักษ์

ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล,คณิต สุวรรณบริรักษ์. 2552. สารเคมีที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากฟองน้ำทะเล Ciocalapata sp. และ Halichondria sp. สงขลา:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล,คณิต สุวรรณบริรักษ์. (2552) สารเคมีที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากฟองน้ำทะเล Ciocalapata sp. และ Halichondria sp. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล,คณิต สุวรรณบริรักษ์. สารเคมีที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากฟองน้ำทะเล Ciocalapata sp. และ Halichondria sp. สงขลา:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล,คณิต สุวรรณบริรักษ์. (2552) สารเคมีที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากฟองน้ำทะเล Ciocalapata sp. และ Halichondria sp. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0