การศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่า และต้นทุนการผลิตรังไหม และเส้นไหมอีรีในระดับฟาร์ม
การศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่า และต้นทุนการผลิตรังไหม และเส้นไหมอีรีในระดับฟาร์ม
ชื่อเรื่อง :
การศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่า และต้นทุนการผลิตรังไหม และเส้นไหมอีรีในระดับฟาร์ม
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธำรงค์ เมฆโหรา
ผู้แต่งร่วม :
ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

ธำรงค์ เมฆโหรา,ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ. 2551. การศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่า และต้นทุนการผลิตรังไหม และเส้นไหมอีรีในระดับฟาร์ม. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

ธำรงค์ เมฆโหรา,ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ. (2551) การศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่า และต้นทุนการผลิตรังไหม และเส้นไหมอีรีในระดับฟาร์ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

ธำรงค์ เมฆโหรา,ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ. การศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่า และต้นทุนการผลิตรังไหม และเส้นไหมอีรีในระดับฟาร์ม. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551. Print.

ธำรงค์ เมฆโหรา,ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ. (2551) การศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่า และต้นทุนการผลิตรังไหม และเส้นไหมอีรีในระดับฟาร์ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.