ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของฮีโมโกลบิน บาร์ทส์ และฮีโมโกลบิน เอช โดยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ กับข้อมูลทางโลหิตวิทยาและจีโนไทป์ ในผู้ป่วย EABart'sยศสมบัติ จังตระกูล
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของฮีโมโกลบิน บาร์ทส์ และฮีโมโกลบิน เอช โดยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ กับข้อมูลทางโลหิตวิทยาและจีโนไทป์ ในผู้ป่วย EABart'sยศสมบัติ จังตระกูล
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของฮีโมโกลบิน บาร์ทส์ และฮีโมโกลบิน เอช โดยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ กับข้อมูลทางโลหิตวิทยาและจีโนไทป์ ในผู้ป่วย EABart'sยศสมบัติ จังตระกูล
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ยศสมบัติ จังตระกูล
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ยศสมบัติ จังตระกูล. 2551. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของฮีโมโกลบิน บาร์ทส์ และฮีโมโกลบิน เอช โดยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ กับข้อมูลทางโลหิตวิทยาและจีโนไทป์ ในผู้ป่วย EABart'sยศสมบัติ จังตระกูล. [ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น]; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2008.136

ยศสมบัติ จังตระกูล. (2551) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของฮีโมโกลบิน บาร์ทส์ และฮีโมโกลบิน เอช โดยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ กับข้อมูลทางโลหิตวิทยาและจีโนไทป์ ในผู้ป่วย EABart'sยศสมบัติ จังตระกูล. มหาวิทยาลัยขอนแก่น]:[ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2008.136

ยศสมบัติ จังตระกูล. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของฮีโมโกลบิน บาร์ทส์ และฮีโมโกลบิน เอช โดยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ กับข้อมูลทางโลหิตวิทยาและจีโนไทป์ ในผู้ป่วย EABart'sยศสมบัติ จังตระกูล. [ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น], 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2008.136

ยศสมบัติ จังตระกูล. (2551) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของฮีโมโกลบิน บาร์ทส์ และฮีโมโกลบิน เอช โดยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ กับข้อมูลทางโลหิตวิทยาและจีโนไทป์ ในผู้ป่วย EABart'sยศสมบัติ จังตระกูล. มหาวิทยาลัยขอนแก่น]:[ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2008.136

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0