การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม
การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุร มะลิซ้อน
ผู้แต่งร่วม :
อนุชา พรมวังขวา, ตะวัน สุจริตกุล, พฤกษ์ อักกะรังสี, สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุร มะลิซ้อน. 2552. การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุร มะลิซ้อน. (2552) การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุร มะลิซ้อน. การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุร มะลิซ้อน. (2552) การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตร ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0