การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตเมืองและนอกเขตเมืองจังหวัดลำปาง
การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตเมืองและนอกเขตเมืองจังหวัดลำปาง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตเมืองและนอกเขตเมืองจังหวัดลำปาง
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
คงสิทธิ์ วิไลวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-

คงสิทธิ์ วิไลวรรณ. 2533. การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตเมืองและนอกเขตเมืองจังหวัดลำปาง. สาขาวิชาพลศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

คงสิทธิ์ วิไลวรรณ. (2533) การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตเมืองและนอกเขตเมืองจังหวัดลำปาง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

คงสิทธิ์ วิไลวรรณ. การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตเมืองและนอกเขตเมืองจังหวัดลำปาง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.

คงสิทธิ์ วิไลวรรณ. (2533) การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตเมืองและนอกเขตเมืองจังหวัดลำปาง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0