การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นาถธิดา วีระปรียากูร
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

นาถธิดา วีระปรียากูร,นาถธิดา วีระปรียากูร..[และคนอื่นๆ]. 2550. การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ. ขอนแก่น:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2007.71

นาถธิดา วีระปรียากูร,นาถธิดา วีระปรียากูร..[และคนอื่นๆ]. (2550) การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2007.71

นาถธิดา วีระปรียากูร,นาถธิดา วีระปรียากูร..[และคนอื่นๆ]. การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ. ขอนแก่น:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2007.71

นาถธิดา วีระปรียากูร,นาถธิดา วีระปรียากูร..[และคนอื่นๆ]. (2550) การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2007.71

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 369
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 378
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
12 สิงหามหาราชินี
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สรุปผลการเข้า-ออกงาน เขตนครหลวง
กองวิชาการและสถิติแรงงาน กรมแรงงาน