การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก
การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
-

พวงทิพย์ เกิดทรัพย์,พวงทิพย์ เกิดทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. 2550. การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

พวงทิพย์ เกิดทรัพย์,พวงทิพย์ เกิดทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

พวงทิพย์ เกิดทรัพย์,พวงทิพย์ เกิดทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.

พวงทิพย์ เกิดทรัพย์,พวงทิพย์ เกิดทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.