การใช้ประโยชน์จากหัวและก้างจากกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องในการทำผงโรยข้าวสำเร็จรูป
การใช้ประโยชน์จากหัวและก้างจากกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องในการทำผงโรยข้าวสำเร็จรูป
ชื่อเรื่อง :
การใช้ประโยชน์จากหัวและก้างจากกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องในการทำผงโรยข้าวสำเร็จรูป
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พาขวัญ ทองรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

พาขวัญ ทองรักษ์,พาขวัญ ทองรักษ์..[และคนอื่นๆ]. 2550. การใช้ประโยชน์จากหัวและก้างจากกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องในการทำผงโรยข้าวสำเร็จรูป. พระนครศรีอยุธยา:คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTSB.res.2007.4

พาขวัญ ทองรักษ์,พาขวัญ ทองรักษ์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การใช้ประโยชน์จากหัวและก้างจากกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องในการทำผงโรยข้าวสำเร็จรูป. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ:พระนครศรีอยุธยา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTSB.res.2007.4

พาขวัญ ทองรักษ์,พาขวัญ ทองรักษ์..[และคนอื่นๆ]. การใช้ประโยชน์จากหัวและก้างจากกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องในการทำผงโรยข้าวสำเร็จรูป. พระนครศรีอยุธยา:คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTSB.res.2007.4

พาขวัญ ทองรักษ์,พาขวัญ ทองรักษ์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การใช้ประโยชน์จากหัวและก้างจากกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องในการทำผงโรยข้าวสำเร็จรูป. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ:พระนครศรีอยุธยา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTSB.res.2007.4

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 81
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 52
วิชาการ :
 25
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 4