การรวบรวมพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ของจังหวัดชุมพร
การรวบรวมพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ของจังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่อง :
การรวบรวมพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ของจังหวัดชุมพร
ปี :
[2550]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ร่วมจิตร นกเขา
ผู้แต่งร่วม :
-

ร่วมจิตร นกเขา,ร่วมจิตร นกเขา..[และคนอื่นๆ]. [2550]. การรวบรวมพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ของจังหวัดชุมพร. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ร่วมจิตร นกเขา,ร่วมจิตร นกเขา..[และคนอื่นๆ]. ([2550]) การรวบรวมพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ของจังหวัดชุมพร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ร่วมจิตร นกเขา,ร่วมจิตร นกเขา..[และคนอื่นๆ]. การรวบรวมพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ของจังหวัดชุมพร. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, [2550]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ร่วมจิตร นกเขา,ร่วมจิตร นกเขา..[และคนอื่นๆ]. ([2550]) การรวบรวมพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ของจังหวัดชุมพร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0