ผลของอุณหภูมิและสาร copigment ที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน
ผลของอุณหภูมิและสาร copigment ที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน
ชื่อเรื่อง :
ผลของอุณหภูมิและสาร copigment ที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มณฑิรา นพรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
นภาพร เชี่ยวชาญ
รหัสดีโอไอ :

มณฑิรา นพรัตน์,นภาพร เชี่ยวชาญ. 2552. ผลของอุณหภูมิและสาร copigment ที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.]; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2009.140

มณฑิรา นพรัตน์,นภาพร เชี่ยวชาญ. (2552) ผลของอุณหภูมิและสาร copigment ที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2009.140

มณฑิรา นพรัตน์,นภาพร เชี่ยวชาญ. ผลของอุณหภูมิและสาร copigment ที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.], 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2009.140

มณฑิรา นพรัตน์,นภาพร เชี่ยวชาญ. (2552) ผลของอุณหภูมิและสาร copigment ที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2009.140

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1