การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชูศรี เที้ยศิริเพชร
ผู้แต่งร่วม :
โกสุมภ์ สายจันทร์

ชูศรี เที้ยศิริเพชร,โกสุมภ์ สายจันทร์. 2552. การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ชูศรี เที้ยศิริเพชร,โกสุมภ์ สายจันทร์. (2552) การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ชูศรี เที้ยศิริเพชร,โกสุมภ์ สายจันทร์. การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.

ชูศรี เที้ยศิริเพชร,โกสุมภ์ สายจันทร์. (2552) การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 23
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0