การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มาโนชญ์ ตนสิงห์
ผู้แต่งร่วม :
ประทีป จันทร์คง, รัตนา ณ ลำพูน, จักรภพ วงศ์ละคร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มาโนชญ์ ตนสิงห์. 2552. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

มาโนชญ์ ตนสิงห์. (2552) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

มาโนชญ์ ตนสิงห์. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

มาโนชญ์ ตนสิงห์. (2552) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการบางกระเจ้า
ชุมพล สุรินทราบูรณ์