ต้นแบบการจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทย สำนักดนตรีบ้านพาทยโกศล
ต้นแบบการจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทย สำนักดนตรีบ้านพาทยโกศล
ชื่อเรื่อง :
ต้นแบบการจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทย สำนักดนตรีบ้านพาทยโกศล
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มานิดา จั่นสุวรรณ์
ผู้แต่งร่วม :
อนรรฆ จรัญยานนท์
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มานิดา จั่นสุวรรณ์. 2552. ต้นแบบการจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทย สำนักดนตรีบ้านพาทยโกศล. , มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2009.136

มานิดา จั่นสุวรรณ์. (2552) ต้นแบบการจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทย สำนักดนตรีบ้านพาทยโกศล . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2009.136

มานิดา จั่นสุวรรณ์. ต้นแบบการจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทย สำนักดนตรีบ้านพาทยโกศล. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2009.136

มานิดา จั่นสุวรรณ์. (2552) ต้นแบบการจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีไทย สำนักดนตรีบ้านพาทยโกศล . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2009.136