ผลของบราสิโนสเตียรอยด์ ต่อการเปลี่ยนแปลงเอทิลีนและสารชีวเคมี ในลำไยพันธุ์ดอ
ผลของบราสิโนสเตียรอยด์ ต่อการเปลี่ยนแปลงเอทิลีนและสารชีวเคมี ในลำไยพันธุ์ดอ
ชื่อเรื่อง :
ผลของบราสิโนสเตียรอยด์ ต่อการเปลี่ยนแปลงเอทิลีนและสารชีวเคมี ในลำไยพันธุ์ดอ
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐพงศ์ สัตยพานิช
ผู้แต่งร่วม :
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐพงศ์ สัตยพานิช. 2552. ผลของบราสิโนสเตียรอยด์ ต่อการเปลี่ยนแปลงเอทิลีนและสารชีวเคมี ในลำไยพันธุ์ดอ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ณัฐพงศ์ สัตยพานิช. (2552) ผลของบราสิโนสเตียรอยด์ ต่อการเปลี่ยนแปลงเอทิลีนและสารชีวเคมี ในลำไยพันธุ์ดอ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ณัฐพงศ์ สัตยพานิช. ผลของบราสิโนสเตียรอยด์ ต่อการเปลี่ยนแปลงเอทิลีนและสารชีวเคมี ในลำไยพันธุ์ดอ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ณัฐพงศ์ สัตยพานิช. (2552) ผลของบราสิโนสเตียรอยด์ ต่อการเปลี่ยนแปลงเอทิลีนและสารชีวเคมี ในลำไยพันธุ์ดอ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 20
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 13
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0