การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส
การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิศนี วรรณนิยม
ผู้แต่งร่วม :
สุจินดา ศรีวัฒนะ, สุทัศน์ สุระวัง, วิวัฒน์ หวังเจริญ
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิศนี วรรณนิยม. 2552. การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.200

วิศนี วรรณนิยม. (2552) การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.200

วิศนี วรรณนิยม. การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.200

วิศนี วรรณนิยม. (2552) การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.200

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 190
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 97
วิชาการ :
 50
สังคม/ชุมชน :
 46
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0