ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าอุตสาหกรรม
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าอุตสาหกรรม
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดนุพล วิริยานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ดนุพล วิริยานนท์. 2552. ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.873

ดนุพล วิริยานนท์. (2552) ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.873

ดนุพล วิริยานนท์. ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.873

ดนุพล วิริยานนท์. (2552) ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2009.873

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS