การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์..[และคนอื่นๆ]. 2549. การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพฯ:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์..[และคนอื่นๆ]. (2549) การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพฯ:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์..[และคนอื่นๆ]. (2549) การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=