การศึกษาการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อน
การศึกษาการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พงษ์พันธ์ คำทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
ศิริชัย เทพา, เก้ากันยา สุดประเสริฐ
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พงษ์พันธ์ คำทรัพย์. 2552. การศึกษาการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อน. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2009.95

พงษ์พันธ์ คำทรัพย์. (2552) การศึกษาการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2009.95

พงษ์พันธ์ คำทรัพย์. การศึกษาการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2009.95

พงษ์พันธ์ คำทรัพย์. (2552) การศึกษาการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2009.95

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0