การศึกษาจลนพลศาสตร์การเกิดไอไซเมอไรเซชัน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเบต้าแคโรทีนในแครอท ระหว่างการอบแห้งด้วยวิธีการและสภาวะต่างๆ
การศึกษาจลนพลศาสตร์การเกิดไอไซเมอไรเซชัน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเบต้าแคโรทีนในแครอท ระหว่างการอบแห้งด้วยวิธีการและสภาวะต่างๆ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาจลนพลศาสตร์การเกิดไอไซเมอไรเซชัน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเบต้าแคโรทีนในแครอท ระหว่างการอบแห้งด้วยวิธีการและสภาวะต่างๆ
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2551. การศึกษาจลนพลศาสตร์การเกิดไอไซเมอไรเซชัน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเบต้าแคโรทีนในแครอท ระหว่างการอบแห้งด้วยวิธีการและสภาวะต่างๆ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2008.24

สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2551) การศึกษาจลนพลศาสตร์การเกิดไอไซเมอไรเซชัน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเบต้าแคโรทีนในแครอท ระหว่างการอบแห้งด้วยวิธีการและสภาวะต่างๆ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2008.24

สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา. การศึกษาจลนพลศาสตร์การเกิดไอไซเมอไรเซชัน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเบต้าแคโรทีนในแครอท ระหว่างการอบแห้งด้วยวิธีการและสภาวะต่างๆ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2008.24

สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2551) การศึกษาจลนพลศาสตร์การเกิดไอไซเมอไรเซชัน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเบต้าแคโรทีนในแครอท ระหว่างการอบแห้งด้วยวิธีการและสภาวะต่างๆ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2008.24

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS