การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
ชื่อเรื่อง :
การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
ผู้แต่งร่วม :
กรกนก อิงคนินันท์
รหัสดีโอไอ :

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ,กรกนก อิงคนินันท์. 2552. การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง. พิษณุโลก:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.42

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ,กรกนก อิงคนินันท์. (2552) การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.42

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ,กรกนก อิงคนินันท์. การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง. พิษณุโลก:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.42

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ,กรกนก อิงคนินันท์. (2552) การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.42