โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตร เป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล [1]"
โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตร เป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล [1]"
ชื่อเรื่อง :
โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตร เป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล [1]"
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล
ผู้แต่งร่วม :
-

ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล,ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล..[และคนอื่นๆ]. 2551. โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตร เป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล [1]". กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล,ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล..[และคนอื่นๆ]. (2551) โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตร เป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล [1]". คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล,ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล..[และคนอื่นๆ]. โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตร เป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล [1]". กรุงเทพฯ:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล,ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล..[และคนอื่นๆ]. (2551) โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตร เป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล [1]". คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0