การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง
การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง
ชื่อเรื่อง :
การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์,สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์..[และคนอื่นๆ]. 2550. การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2007.92

สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์,สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง. สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2007.92

สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์,สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์..[และคนอื่นๆ]. การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2007.92

สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์,สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง. สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2007.92

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0